Warning: include_once(includes/doctype.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u/u1640382/www/_arkiv/famfed01.php on line 1

Warning: include_once(): Failed opening 'includes/doctype.php' for inclusion (include_path='./:/usr/local/lib/php') in /home/u/u1640382/www/_arkiv/famfed01.php on line 1
Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Warning: include_once(includes/header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u/u1640382/www/_arkiv/famfed01.php on line 16

Warning: include_once(): Failed opening 'includes/header.php' for inclusion (include_path='./:/usr/local/lib/php') in /home/u/u1640382/www/_arkiv/famfed01.php on line 16

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Familieforbundet og harmoniske familier - Noen av oppgavene


Warning: include_once(includes/mid.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u/u1640382/www/_arkiv/famfed01.php on line 21

Warning: include_once(): Failed opening 'includes/mid.php' for inclusion (include_path='./:/usr/local/lib/php') in /home/u/u1640382/www/_arkiv/famfed01.php on line 21
Innhold | Familieforbundet
Warning: include_once(includes/artstart.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u/u1640382/www/_arkiv/famfed01.php on line 25

Warning: include_once(): Failed opening 'includes/artstart.php' for inclusion (include_path='./:/usr/local/lib/php') in /home/u/u1640382/www/_arkiv/famfed01.php on line 25

Familieforbundet


La oss bygge et harmonisk verdenssamfunn en familie ad gangen    TweetFamilie FFVE logo

Familieforbundet er et globalt forbund av individer og familier som har som mål å skape en verden med fred og enhet på tvers av nasjonale, kulturelle, religiøse og ideologiske barrierer, en verden der alle kan leve sammen i fred og harmoni. Familieforbundet er en bevegelse som ser på familien som løsningen. Hvis vi alle lærer å skape harmoniske familier og overvinner de problemer mange familier dessverre lider under, da vil vi være i stand til å skape langt bedre samfunn og nasjoner. Sunne familier er selve forutsetningen for gode samfunn, ja til og med for fred i verden. Samme hvilket religiøst eller politisk syn vi har, har de aller fleste av oss en familie.

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet ble stiftet først i U.S.A. 31. juli 1996 og her i Norge 1. desember samme år. Familieforbundet ble registrert som eget livssynssamfunn 14. mai 2003 i henhold til Lov om trudomssamfunn og ymist anna.

    Tweet

Hva skjerLes mer om Familieforbundets logo

Ny video: «Hvem er Sun Myung Moon?»    Ny video: «Vitenskapen beviser Gud»

Nye publikasjoner Flip-bøker

Korte videoer om bevegelsens lære: «Prinsippene – Innledning»     «Guds tosidige natur og den skapte verden»     «Guds energi og vårt grunnlag for den»     «Hensikten med å skape»     «Verdien alt ble skapt for å ha»     «Universets skapelsesprosess og vekstperiode»     «Den åndelige og den fysiske verden»     «Prinsippene Gud skapte etter»     «Én Gud for alle»     «Hensikten med livet»     «Åndelig vekst»     «Livet etter døden»     «Det ondes opprinnelse»     «Det ondes problem»     «Det gode mot det onde»     «En fredskultur – kan drømmen bli virkelighet?»     «Gjenfødelse»     «Religion er veien; hva er målet?»     «Dommedag snart?»     «Sann kjærlighet»


                                Follow @Familieforbundet

Familieforbundet på Facebook        Familieforbundet på Twitter

Meld deg inn som medlem av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet - Innmeldingsskjema

Klikk deg videre!

Familien - en tradisjon gått ut på dato - eller vårt evige håp?
Foreldrekjærlighet
Kjærlighet og ekteskap - Virkelighet og ideal
Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien
Sju skritt som fører til sann kjærlighet
Hvordan skape bedre familier
Velsignelsen - Veien til å la Gud få en sentral rolle i ditt ekteskap
Ungdom og sex - Det lønner seg å vente
Gud
Frihet
Det ondes problem
Leve for andre
Synd

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!
Erklæring |  Formålsparagrafene |  20. juli 1997 - erklæringen
På sporet etter universets opprinnelse  |  Den sanne familie og det sanne univers
Sanne foreldre og den sanne familieWarning: include_once(includes/end.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u/u1640382/www/_arkiv/famfed01.php on line 118

Warning: include_once(): Failed opening 'includes/end.php' for inclusion (include_path='./:/usr/local/lib/php') in /home/u/u1640382/www/_arkiv/famfed01.php on line 118